Danmark er nu klar til at deltage i FN-OPCW missionen med at destruere Syriens kemiske våben. Folketinget har i dag d. 19. december sagt ja til, at Danmark bidrager substantielt til missionen med søtransport og et eskorteskib, et personbeskyttelseshold samt flytransport. Danmark skal samtidig lede den maritime transportoperation, som skal sejle de kemiske våben væk fra Syrien.
 
Udenrigsminister Holger K. Nielsen udtaler:
”Det er væsentligt og rigtigt, at Folketinget nu har givet sit samtykke til, at Danmark bidrager til at fjerne og destruere Syriens kemiske våben. Konflikten i Syrien har desværre vist, hvor forfærdelige disse våben er. Det er en vanskelig mission, men vi må gøre hvad vi kan, for at disse våben ikke anvendes igen. Derfor har Danmark allerede meget tidligt bakket op om arbejdet med at fjerne og destruere det syriske regimes kemiske våben, og jeg er glad for, at Danmark nu bidrager meget solidt til den fælles FN-OPCW mission. Danmark bidrager på baggrund af en klar opfordring og anmodning fra FN og løser en væsentlig opgave på vegne af verdenssamfundet.
 
”Desværre fortsætter konflikten ufortrødent i Syrien. Langt over 100.000 mennesker er døde og flygtningetallet stiger dramatisk dag for dag. Det er et positivt skridt, at der nu er sat en dato for det længe ventede Geneve II fredsmøde den 22. januar. Men det er også klart, at vi må være realistiske omkring de resultater, der kan opnås på den korte bane. Det bliver en lang og svær proces. Danmark har arbejdet aktivt for en politisk løsning på konflikten, og det vil vi blive ved med, ligesom vi vil fortsætte vores store engagement indenfor stabilisering og humanitær bistand.”
 
Forsvarsminister Nicolai Wammen udtaler:

”Det er vigtigt, at Folketinget i dag har sagt ja til, at vi fra dansk side er klar til at støtte FN-OPCW i missionen med at destruere Syriens kemiske våben. På den måde kan vi som en aktiv del af verdenssamfundet gøre vores til at forhindre, at der sker flere forfærdelige angreb med kemiske våben, som det vi har oplevet på den syriske civilbefolkning.
 
Efter ønske fra FN kommer Danmark til at lede og sikre søtransporten af de kemiske våben væk fra Syrien, og herudover vil vi bidrage til personbeskyttelse af den særlige koordinator for missionen samt tilbyde flytransport. Danmarks engagement er meget værdsat af FN, og det er vigtigt, at vi alle står sammen for at forhindre, at syriske børn igen bliver ofre for kemiske angreb.” 
  
Det danske maritime bidrag er et fælles dansk-norsk bidrag. Den fælles operation vil inkludere fregatter og specialiserede transportfartøjer fra begge lande. Danmark vil lede den maritime operation, mens Norge vil varetage posten som næstkommanderende. 
 
Baggrund
Identifikationen og destruktionen af de kemiske våben i Syrien udføres i henhold til FN’s Sikkerhedsråds Resolution 2118. Der er etableret en fælles OPCW-FN mission i Syrien, der har mandat til at overvåge destruktionen af Syriens kemiske våbenprogram på den sikrest mulige måde inden for en defineret tidsramme.
 
Ifølge den plan som det internationale samfund har defineret, skal de farligste kemiske våben være ude af Syrien senest den 31. december 2013. En endelig plan for destruktion af Syriens kemiske våbenprogram er godkendt af OPCW’s Styrelsesråd på et møde den 17. december 2013.
 
Udover at bidrage med søtransport og et eskorteskib, har Danmark tilbudt den fælles OPCW-FN mission at bistå med et personbeskyttelseshold samt flytransport. Der er derudover ydet et samlet bidrag på 4 mio. kroner til de fonde der er etableret i FN- og OPCW-regi for at finansiere arbejdet.
 
Danmark har siden konfliktens start ydet mere end 460 mio. kr. i humanitær bistand (heraf over 160 mio. kr. i 2012 og 300 mio. kr. i 2013) for at imødekomme det store behov for nødhjælp blandt den syriske civilbefolkning samt sikre opretholdelse af basale rettigheder som adgang til skole, sundhed og beskyttelse mod overgreb. Danmark har derudover bevilget 100 mio. kr. til indsatser indenfor stabilisering af oppositionskontrollerede områder, menneskerettigheder og støtte til initiativer, der skal fremme en politisk løsning på konflikten.