Vindmøller, græssende dyr som afløsere for maskiner, klimaregnskaber, energieffektiviseringer og grønne kaserner. Den grønne tankegang har for alvor vundet indpas i forsvaret, efter Forsvarsministeriet sidste forår lancerede en ny Klima- og Energistrategi samt en ny Miljø- og naturstrategi.

En ny statusrapport for opfyldelse af 2012-målene i Forsvarsministeriets grønne strategier viser, at myndighederne under ministeriet er godt på vej til at opfylde målene. Analyser samt forsknings- og udviklingsprojekter er sat i gang og ny teknologi bliver afprøvet.

”Jeg er yderst tilfreds med, at den nye statusrapport viser, at vi er nået rigtig langt med at opfylde de opsatte mål. Jeg er meget opsat på, at vi inden for forsvarsministeriets område har stort fokus på klima og miljø. Et grønt forsvar betyder, at vi kan spare mange penge på energi, og der er behov for, at vi driver forsvaret så smart og effektivt så muligt. Samtidig er vi en stor virksomhed med mange aktiviteter, der påvirker miljøet. En stor virksomhed som forsvaret skal både her i Danmark og i internationale missionsområder gøre sit for at passe på natur og miljø”, siger Nick Hækkerup.

Den nye statusrapport beskriver, hvor langt forsvaret er med at implementere de grønne strategier, og hvilke tiltag der er iværksat. Bl.a. er der identificeret et antal mulige områder på Forsvarsministeriets arealer til opstilling af vindmøller, der er iværksat et forsknings- og udviklingsprojekt med fokus på mere effektive batterier til energikrævende bærbart udstyr, der er iværksat projekter til at nedsætte CO2 udslip og energiforbrug, og der er gennemført analyser, som konkluderer, at afgræsning og militæruddannelse er forenelige, hvilket betyder, at forsvaret kan påbegynde øget anvendelse af græssende dyr i stedet for maskiner til drift og pleje af arealerne.

Læs meget mere om tiltag og status i rapporten her: