De to forsvarsministre drøftede blandt andet det dansk-lettiske samarbejde herunder et udvidet militært træningssamarbejde. Derudover stod også Smart Defence på de to ministres dagsorden.

”Vi har siden den kolde krigs afslutning haft et meget nært forhold til Letland. Derfor er jeg meget glad for i dag at mødes med min lettiske kollega. Vi har et rigtig godt samarbejde med Letland, og vi har i dag på militært niveau underskrevet en aftale om et udbygget træningssamarbejde. Letland går meget op i et højt militært øvelsesniveau med deltagelse af samarbejdspartnere, og vi ser frem til endnu mere samarbejde inden for militærtræning. Den store interesse for samarbejde mærker vi også inden for NATO, hvor Letland bl.a. deltager i det danske Smart Defence-projektet om fælles indkøb af ammunition”, siger Nick Hækkerup.