Lone Lindsby er 48 år. Lone Lindsby har tidligere været ansat i DSB, hvor hun har været koncerndirektør med ansvar for en række tværgående koncerntiltag, herunder eksekvering af koncernstrategiprogrammer, tværgående forretningsudvikling og effektiviserings- og for-andringsledelsesprogrammer.

Projekt kampfly
Det fremgår af Aftale på Forsvarsområdet 2013-2017, at processen vedr. typevalg (kampfly) skal genopstartes. Forsvarsministeriet har i samarbejde med forsvaret etableret en programorganisation, der skal udarbejde oplægget til typevalget.
Direktøren vil som chef for programorganisationen skulle stå i spidsen for typevalgsproces-sen samt den efterfølgende kontraktfase.