Forsvarschefens militærfaglige indstilling blev efterfølgende udleveret til partierne bag forsvarsforliget, hvor indstillingen har tjent som en del af grundlaget for de politiske drøftelser vedrørende forsvarets fremadrettede struktur. De politiske drøftelser afsluttedes den 11. marts 2013, hvor der blev indgået en bred politisk tillægsaftale på etablissementsområdet.

Læs forsvarschefens militærfaglige indstilling vedrørende forsvarets og hjemmeværnets etablissementer