”Vores udsendte har ydet og yder en kæmpe indsats og for de 109 udsendte danskere, hvis navne er opført på monumentet på Kastellet i København, har indsatsen haft den allerhøjeste pris. De har alle været med til at passe godt på Danmark og vi skylder dem alle vores tak og anerkendelse.

Derfor er jeg glad og stolt over, at de udsendte fejres over hele landet – lige fra Frederikshavn til Bornholm. Det vidner om, at deres indsats ikke er gået ubemærket hen, og det er udtryk for, at der er stor opbakning til den indsats, de har ydet for Danmark.

Det er ganske almindelige danskere som har udført en ualmindelig og uselvisk gerning og dagen i dag er med til at cementere, at deres indsats aldrig vil blive glemt.”