Forsvarsministeriet tager Landsrettens dom om at afvise et antal sager, der var anlagt af 23 irakere mod Forsvarsministeriet, pga. advokat Harlangs udeblivelse fra retsmøde til efterretning.

Der henvises i øvrigt til Landsrettens pressemeddelelse.