Den 28. januar 2013 vedtog partierne bag den danske Afghanistan-indsats en ny toårig plan for det samlede danske engagement i Afghanistan – Afghanistan-planen 2013-2014. I forhold til den danske militære indsats indebærer Afghanistan-planen en fleksibel og gradvis reduktion af det danske styrkebidrag til ISAF, hvor kampbidragene hjemtages, og hvor der fortsat udsendes relevante trænings- og støttebidrag.

Forsvaret har siden aftalen om Afghanistan-planen blev indgået arbejdet på at fastlægge de konkrete afslutningstidspunkter for bl.a. det tilbageværende infanterikompagni samt de to tilbageværende polititræningshold. Den konkrete implementering af Afghanistan-planen vil indebære, at det danske infanterikompagni med tilhørende kampstøtte ikke erstattes, når det nuværende hold 15 roterer hjem i august 2013. Herudover er det fastlagt, at det ene af de to danske polititræningshold hjemtages i august 2013 og det sidste danske polititræningshold ved udgangen af september 2013.

Afslutningstidspunkterne er baseret på danske og britiske faglige vurderinger af behovet og udviklingen i situationen på jorden, hvor der gøres gode fremskridt i overdragelsen af sikkerhedsansvaret til de afghanske sikkerhedsstyrker. Herudover er tidspunkterne afstemt med de britiske reduktionsplaner, herunder bl.a. lukning og reduktion i antallet af lejre i Helmand-provinsen.

Forsvarsminister Nick Hækkerup siger: ”Regeringen ønsker at reducere det danske styrkebidrag og hjemtage de danske soldater på en god og ansvarlig måde i tæt koordination med vores samarbejdspartnere og afstemt med situationen på jorden. I takt med at de afghanske sikkerhedsstyrker overtager ansvaret for sikkerhedsoperationerne, trækker vi det sidste danske infanterikompagni hjem. Det er et vigtigt signal at sende til afghanerne, at vi nu har tiltro til, at de er klar til at løfte opgaven selv.”

I alt er der ca. 650 danske soldater i Afghanistan. Fra oktober 2013 vil der fortsat være ca. 300 danske soldater i Afghanistan.