Programdirektøren vil have den overordnede strategiske ledelse af såvel processen for udvælgelse af det kommende nye danske kampfly som af den efterfølgende proces for anskaffelse heraf. I processen vil der også være fokus på industrisamarbejde. Der er tale om en proces, der forventeligt strækker sig over minimum 5 år.