Hovedscenariet for KRISØV 2013 var et større koordineret cyberangreb mod Danmark, og hovedformålet med øvelsen har været at afprøve om rolle- og ansvarsfordeling, planer, procedurer og samarbejdsrelationer fungerer efter hensigten.

KRISØV er en tilbagevendende krisestyringsøvelse, der hvert andet år øver centrale aktørers evne til at opretholde og videreføre samfundskritiske funktioner i en situation, hvor disse funktioner trues, svækkes, afbrydes eller ødelægges.

”Det er vigtigt, at vi med jævne mellemrum træner det nationale beredskab, så vi er bedst muligt rustet, hvis vi en dag skulle blive ramt af en virkelig krise. Dagens øvelse er desuden yderst relevant, da vi ved, at netop udfordringer på cyberområdet kommer til at spille en stadig stigende rolle for samfundssikkerheden i fremtiden,” siger forsvarsminister Nicolai Wammen.

Cyberangrebs-øvelsen involverede alle led af det nationale krisestyringssystem, herunder den Nationale Operative Stab (NOST) og det centrale operative kommunikationsberedskab (DCOK), Embedsmandsudvalget for Sikkerhedsspørgsmål og Regeringens Sikkerhedsudvalg.

”De forskellige myndigheder har håndteret øvelsesscenariet med stor professionalisme, og øvelsen har også vist, at især samarbejdet og koordinationen mellem myndighederne har fungeret godt,” siger forsvarsminister Nicolai Wammen.

Deltagere
Statsministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Rigspolitiet, Beredskabsstyrelsen, Politiets Efterretningstjeneste, Forsvarets Efterretningstjeneste, Center for Cybersikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Forsvarskommandoen, Statens IT, Digitaliseringsstyrelsen, Energistyrelsen, Fødevarestyrelsen, Søfartsstyrelsen, Geodatastyrelsen, Trafikstyrelsen, Statens Seruminstitut, Københavns Politi, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Lokal Beredskabsstab København, Energinet.dk, Dong Energy, NETS, Danmarks Radio, Metroselskabet/Metroservice, Version2, Computerworld, Storbritanniens ambassade, Norges ambassade og Sveriges ambassade.