Beredskabsstyrelsens rapport Nationalt Risikobillede viser, at de risici, som præger vores moderne samfund, er komplekse, ofte grænseoverskridende og under stadig forandring. Samfundet skal derfor have et robust beredskab over for større ulykker og katastrofer. Det kræver, at myndigheder, virksomheder med ansvar for kritiske samfundsfunktioner og borgere forbereder sig på at kunne håndtere de kriser, der kan opstå.

Nationalt Risikobillede giver et bud på, hvad det danske samfund er oppe imod i forhold til ti udvalgte hændelsestyper. Risikobilledet er således et godt fælles udgangspunkt for beredskabsfaglige myndigheder og aktørers forberedelse og udvikling af beredskabet, og skal ses som et nyt bidrag til planlægningsgrundlaget for samfundets beredskab.

Du finde ”Nationalt Risikobillede” på Beredskabsstyrelsens hjemmeside