På det nordiske forsvarsministermøde i Helsinki blev en samarbejdsaftale mellem de fem nordiske lande underskrevet. NORTAT-aftalen - en såkaldt "Memorandum of Understanding" - vedrører et samarbejde mellem landene om anvendelse af lufttransportkapaciteter. Danmark og Norge har hver 4 militære transportfly af typen C-130 J, mens Sverige har 8 C-130 H, som også er transportfly, men en ældre model end Danmark og Norges.

”Det er særdeles positivt, at NORTAT- aftalen nu er underskrevet. Det er en vigtig milepæl for at udvikle et tættere samarbejde mellem de nordiske lande på det forsvarsmæssige område. Det er naturligvis rigtigt godt, at vi samlet set kan sikre en bedre udnyttelse af det samlede antal flytimer, som er til rådighed i Norden. Det giver også vores respektive forsvar en større fleksibilitet, når man kan låne flytimer fra hinanden,” siger forsvarsminister Nicolai Wammen.

Udgangspunktet for aftalen er gennem et udvidet samarbejde mellem landene at skabe øget effektivitet og udnyttelse af de samlede flytimer, der er til rådighed. Den enkelte nation kan fortsat selv beslutte, i hvilken udstrækning kapaciteterne skal tilmeldes, og samarbejdet har ikke forrang for den nationale opgaveløsning. Afregning af leverede flytimer sker i henholdt til ATARES-systemet, der anvendes i internationale samarbejder, og tager udgangspunkt i prisen på en C-130 flytime.

”Vores nordiske samarbejde på transportflyområdet har et potentiale til at blive yderligere udbygget, så det senere eventuelt også kan omfatte fælles uddannelse, øvelser og vedligeholdelse. Men det er vigtigt at huske, at det nordiske samarbejde ikke er en erstatning eller konkurrent til samarbejdet i hverken NATO eller EU. Det er derimod et tillæg. Og som drøftelsen i Folketinget om det nordiske forsvarssamarbejde for ca. en måned siden viste, så er der bred politisk opbakning bag en udvikling af det nordiske samarbejde, hvilket jeg noterede mig med stor tilfredshed", siger Nicolai Wammen.

"Jeg glæder mig også over den fælles nordiske vision for samarbejdet på det forsvarsmæssige område frem mod 2020, som også blev vedtaget i Helsinki. Vi er således kommet et rigtigt godt skridt videre i forhold til regeringens ambition om at udvikle samarbejdet med vores nordiske venner også på forsvarsområdet," siger forsvarsministeren.

NORTAT-aftalen -  "Memorandum of Understanding" - vedrørende et samarbejde mellem landene om anvendelse af lufttransportkapaciteter

 
NORDEFCO vision 2020