Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014, at der i aftaleperioden skal gennemføres et udvalgsarbejde med henblik på at udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab, der kan påbegyndes implementeret primo 2015.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har nu tiltrådt kommissoriet for arbejdet.

Du kan læse kommissoriet for arbejdet her

Forsvarsminister Nicolai Wammen udtaler, at ”det er et stort og vigtigt stykke arbejde, der nu går i gang med at fastlægge strukturen i det fremtidige redningsberedskab. Når der sker ulykker og katastrofer er det afgørende, at vi som samfund har et redningsberedskab, der er klar til at løse opgaven.”

Udvalgets sammensætning
Tidligere departementschef Ib Valsborg er formand for Redningsberedskabets Strukturudvalg. Udvalget er i øvrigt sammensat af embedsmænd, beredskabsfolk og faglige eksperter.

Udvalgets arbejde følges af en politisk følgegruppe, der er sammensat af repræsentanter for partierne bag den politiske aftale.