Information bringer i dag en urigtig historie. Forsvarsministeren har ikke - som Information skriver - kritiseret forsvaret i forbindelse med tolkesagen.

Torsdagens og dagens artikler hviler således på et konstrueret faktuelt grundlag, der er urigtigt, og som har skabt forvirring.

Ministerens udtalelse til Information om ansvaret i tolkesagen er følgende:

"Det er mig selv, der har ansvaret for de to tilfælde, hvor jeg har sagt noget forkert. Og jeg skal ikke pege på nogen andre«

»Det var mig, der var upræcis med hensyn til, hvor tolkene kommer fra.«

Ministeren gav overfor Information udtryk for sin respekt for det store arbejde, der er lavet med at tilvejebringe redegørelsen i tolkesagen op til og henover påsken. Dette valgte avisen ikke at medtage.