Forsvarsministeriet har i dag modtaget Ombudsmandens udtalelse i den klage, som journalist Anton Geist har indgivet til Ombudsmanden over Forsvarsministeriets behandling af en anmodning om aktindsigt i rapporter om overgreb mod tilbageholdte i Irak.
 
Ombudsmanden udtaler blandt andet, at Forsvarsministeriets sagsbehandlingstid i sagen var” helt uacceptabel”. Ombudsmanden finder det endvidere ”meget beklageligt”, at Forsvarsministeriet ikke i sagsforløbet løbende holdt Anton Geist underrettet om sagens status.
 
I forbindelse med ministeriets behandling af Anton Geists klage til Ombudsmanden over Forsvarsministeriet har Forsvarsministeriet i brev af 8. maj 2013 til Ombudsmanden beklaget dels den ”ikke acceptable lange sagsbehandlingstid” dels den manglende løbende skriftlige angivelse af, hvornår Anton Geist kunne forvente svar på sin aktindsigtsanmodning. Ligeledes har ministeriet den 8. maj 2013 i brev til Anton Geist beklaget den lange sagsbehandlingstid.
 
Forsvarsministeriet oplyste endvidere i den forbindelse Ombudsmanden om, at Forsvarsministeriet foranlediget af sagen havde taget initiativ til, at der blev udarbejdet en intern instruks for behandling af anmodninger om aktindsigt til Forsvarsministeriet. Denne instruks er nu udarbejdet og sat i kraft.

Forsvarsministeriet tager derfor Ombudsmandens udtalelse til efterretning og skal stærkt beklage behandlingen af den pågældende aktindsigtsanmodning.
 
Ombudsmandens udtalelse af d.d. i sagen og Forsvarsministeriets udtalelse af 8. maj 2013 til Ombudsmanden er her vedhæftet som bilag.