Rigsrevisionen har i dag offentliggjort sin beretning til Statsrevisorerne om forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Beretning er en opfølgning på Rigsrevisionens beretning fra februar 2010 om forsvarets indkøb af større materiel. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Forsvarsministeriet siden 2010 har styrket gennemførelsen af større materielanskaffelser.
 
I beretningen anerkender Rigsrevisionen bl.a. de tiltag, der er foretaget siden 2010 for at styrke projektstyringen. I den forbindelse udtaler forsvarsminister Nicolai Wammen:
 
”Jeg noterer mig med tilfredshed, at Rigsrevisionen anerkender de mange tiltag, der siden 2010 er foretaget for at styrke Forsvarets procedurer omkring indkøb af materiel. Fra Forsvarsministeriets side har vi haft stort fokus på, at forsvarets materielindkøb styres på en ordentlig måde, så der bliver indkøbt det rigtige materiel, til rette tid og at budgetterne overholdes. Det er mit indtryk, at Forsvarets Materieltjeneste gør et stort arbejde for at udvikle procedurer og grundlag for de mange materielanskaffelser, der årligt foretages”.
 
Statsrevisorerne finder, at Forsvarets fremskridt og indsats på området for anskaffelse af større materiel ikke er helt tilfredsstillende. Forsvarsministeriet tager statsrevisorernes kritik til efterretning og vil nu sammen med Forsvaret se på, hvordan statsrevisorernes og Rigsrevisionens anbefalinger kan føres ud i livet.