Redegørelsen om det nordiske forsvarssamarbejde er en udbygning af regeringens redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde 2012-2013. Den er udarbejdet med henblik på at imødekomme et ønske fra delegationen ved Nordisk Råd og Forsvarsudvalget om i efteråret 2013 at gennemføre en debat i Folketinget 24. oktober 2013 med deltagelse af forsvarsministeren og udenrigsministeren, medlemmer af delegationen ved Nordisk Råd og medlemmer af forsvarsudvalget.

Redegørelsen om nordisk forsvarssamarbejde kan læses her