Mere end 400 mand fra Beredskabsstyrelsen og 370 mand fra hjemmeværnet har været indsat i forbindelse med stormen Bodil.

Forsvarsminister Nicolai Wammen roser redningsmandskaberne for deres indsats.

”Redningsberedskabet og vores frivillige i hjemmeværnet har gjort en kæmpe indsats overalt i landet. Jeg er stolt over, at vores beredskab endnu en gang har gjort en reel forskel for de mange mennesker, som blev ramt af stormen, og vi skylder dem en stor tak for deres arbejde.” 

Over hele landet har hjemmeværnet støttet politi, beredskab, forsvar og brandvæsen, og Beredskabsstyrelsen har siden stormen begyndte torsdag været indsat mere end 160 gange til bl.a. bortpumpning af vand fra oversvømmede områder, afstivning af ødelagte huse og rydning af veje og jernbaner for væltede træer.

Hjemmeværnet har hovedsagligt assisteret med trafikregulering, vejvisning og afspærring af veje og broer, støtte ved diger og dæmninger, fyldning af sandsække og rydning af væltede træer.