Regeringen fremsætter i dag beslutningsforslag i Folketinget med henblik på, at Danmark skal støtte FN og OPCW's mission i Syrien med et fælles dansk-norsk bidrag til transport af kemiske våben ud af Syrien. Den fælles operation vil inkludere fregatter og specialiserede transportfartøjer fra begge lande. Danmark vil lede den maritime operation, mens Norge vil varetage posten som næstkommanderende. Udover at bidrage med søtransport og et eskorteskib, vil Danmark desuden tilbyde den fælles OPCW-FN mission at bistå med et beskyttelseshold samt flytransport.
 
Udviklingsminister og fungerende udenrigsminister, Rasmus Helveg Petersen, udtaler:

”Vi vil gøre alt hvad vi kan for at sikre en verden uden kemiske våben. Vi så selv de forfærdelige konsekvenser i Syrien, da kemiske våben blev brugt i stor stil mod uskyldige civile i august. Og derfor ser vi det også som vores pligt at hjælpe med at få fjernet Syriens kemiske våben. Vi må og skal forhindre at det sker igen, og det gør vi bl.a. ved at støtte den fælles OPCW-FN mission – både militært med en række bidrag og økonomisk. Baseret på beslutninger i FN og OPCW vil Danmark stille skibe til rådighed for at få transporteret de syriske kemiske våben væk. Vi står ved det tilbud, vi tidligere har givet, og påtager os opgaven sammen med Norge. Missionen er forankret i FN’s Sikkerhedsråd.
 
Det er meget positivt, at vi samarbejder med Norge. Vi opfordrer andre FN medlemsstater til at bidrage på enhver mulig måde til den fælles OPCW-FN mission.
 
Men samtidig med denne vigtige opgave må vi ikke glemme, at konflikten i Syrien fortsat raser, og at de humanitære behov når nye højder mens vinteren står for døren. Derfor er Danmark blandt de største humanitære bidragsydere. Samtidig presser vi på for en politisk løsning på konflikten. Det er en prioritet for Danmark, og vi er også her klar til at levere vores bidrag. Det er positivt, at der nu er sat dato på det længe ventede Geneve II møde med deltagelse af parterne, men der er fortsat meget store udfordringer forude. Vi vil aktivt arbejde for de bedst mulige rammer for denne proces i den kommende tid.”
 
Forsvarsminister Nicolai Wammen udtaler:

”I Danmark og Norge er vi klar til at støtte FN og OPCW i den vigtige mission med at destruere Syriens kemiske våben og dermed gøre vores til at søge at forhindre det syriske regime i at gentage de forfærdelige kemiske angreb på den syriske civilbefolkning. Både Danmark og Norge har lang erfaring i maritime operationer, og vi er vant til at arbejde sammen i internationale operationer og øvelser. Det, vi siger til FN og OPCW i dag, er, at Danmark er klar til at lede og sikre søtransporten af de kemiske våben væk fra Syrien. At kunne gøre det sammen med vore norske venner er endnu et glimrende eksempel på det gode nordiske samarbejde. Desuden råder Danmark over moderne transportfly og veluddannede soldater. Det er altså ikke uden grund, at FN retter blikket mod Danmark for at få løst disse vigtige opgaver.”
 
Baggrund
Identifikationen og destruktionen af de kemiske våben i Syrien udføres i henhold til FN’s Sikkerhedsråds Resolution 2118. Der er etableret en fælles OPCW-FN mission i Syrien, der har mandat til at overvåge destruktionen af Syriens kemiske våbenprogram på den sikrest mulige måde inden for en defineret tidsramme.
 
Ifølge den plan som det internationale samfund har defineret, skal de farligste kemiske våben være ude af Syrien senest den 31. december 2013. En endelig plan for destruktion af Syriens kemiske vågenprogram forventes at blive godkendt af OPCW’s Styrelsesråd på et møde den 17. december 2013.
 
Udover at bidrage med søtransport og et eskorteskib, har Danmark tilbudt den fælles OPCW-FN mission at bistå med et beskyttelseshold samt flytransport. Der er derudover ydet et samlet bidrag på 4 mio. kroner til de fonde der er etableret i FN- og OPCW-regi for at finansiere arbejdet.
 
Danmark har siden konfliktens start ydet mere end 460 mio. kr. i humanitær bistand (heraf over 160 mio. kr. i 2012 og 300 mio. kr. i 2013) for at imødekomme det store behov for nødhjælp blandt den syriske civilbefolkning samt sikre opretholdelse af basale rettigheder som adgang til skole, sundhed og beskyttelse mod overgreb. Danmark har derudover bevilget 100 mio. kr. til indsatser indenfor stabilisering af oppositionskontrollerede områder, menneskerettigheder og støtte til initiativer, der skal fremme en politisk løsning på konflikten.
 
Udsendelsen af det danske bidrag forudsætter vedtagelse af en folketingsbeslutning. Det forventes, at Folketinget skal førstebehandle beslutningsforslaget om det danske bidrag den 10. december 2013.