Danmark bidrager militært med et C-130J Hercules transportfly fra flyvevåbnet og engagerer sig desuden stærkt i det politiske og humanitære arbejde for at skabe en mere stabil situation i den skrøbelige stat.

Formålet med besøget i dag var at få et førstehåndsindtryk af det danske militære bidrag til den fransk-ledede indsats i landet. Desuden mødtes de danske ministre med bl.a. den maliske præsident og folkevalgte repræsentanter fra det nordlige Mali. Under de politiske samtaler pressede de på for, at den maliske overgangsregering arbejder målrettet frem mod et kommende valg og lagde desuden vægt på vigtigheden af forsoning og lokalt engagement i at skabe fred og sikkerhed.

Den fælles rejse sker som led i det bredspektrede og sammentænkte engagement i Mali med både en aktiv militær indsats for at løse den akutte sikkerhedsmæssige krise, og et langsigtet politisk, udviklingsmæssigt og humanitært arbejde for at stabilisere landet og hjælpe civilbefolkningen.

Udenrigsministeren udtaler i anledning af rejsen:

”Det vigtige er nu at vinde freden i Mali. Vi skal arbejde for, at Malis befolkning, efter de militante islamistiske oprørsgruppers menneskefjendske regime, igen får mulighed for at leve et værdigt, mangfoldigt og trygt liv, som der historisk har været tradition for i landet. Som jeg tidligere har sagt, skabes der ikke fred i Mali alene med militære midler – en politisk proces og forhandlinger mellem parterne er den eneste vej frem”.

”Da jeg mødte Malis præsident Traoré i dag, bekræftede han, at der vil blive afholdt præsident- og parlamentsvalg i Mali i løbet af 2013, og at en forhandlingsproces nu kan indledes. Traoré takkede for den danske støtte – både i form af udviklingsbistand og humanitær assistance, men også for det danske militære bidrag til den fransk-ledede indsats i Mali. Under mit møde med folkevalgte politikere fra det Nordlige Mali understregede jeg vigtigheden af, at der igangsættes forhandlinger baseret på respekt for Malis nuværende grænser og afsværgelse af terror. Vi vil fra dansk side fortsat støtte aktivt op om forhandlings- og forsoningsprocessen i Mali og holde den maliske regering fast på dens løfter”.

”Besøget i dag bestyrker mig i, at Danmarks militære, politiske, udviklingsmæssige og humanitære indsats i Mali er både nødvendig og rigtig. Der er ingen snuptagsløsninger på den vanskelige situation, og derfor skal vi støtte op både i forhold til den akutte sikkerhedsmæssige krise og i forhold til at få skabt mere stabilitet i det skrøbelige land. Der er en positiv udvikling i gang i Mali, og landets regering er ved at komme på benene igen. Derfor er den internationale støtte mere afgørende end nogensinde før”.

Forsvarsministeren udtaler

"Vi har som lille land en klar interesse i at hjælpe FN med at holde lov og orden i det internationale samfund, så det ikke er den brutale eller den stærkes ret, der gælder. Og så har vi også en klar interesse i, at det internationale samfund hjælper regeringen i Mali med at sætte en stopper for de oprørsgrupper, der har forsøgt at overtage landet, og som er støttet af islamistiske terrornetværk".

”Vores folk hernede gør et særdeles vigtigt stykke arbejde, og vi har god grund til at være tilfredse med dem. De er hele forudsætningen for, at Danmark med så kort varsel kan stille op, når vores allierede efterspørger det. Derfor er jeg også glad for, at den franske forsvarsminister personligt har givet udtryk for, at vores Hercules-bidrag er en væsentlig del af operationen.”

Udenrigsministeren og forsvarsministeren indledte deres besøg i Dakar i Senegal, hvor det danske C- 130J transportfly har base. De mødtes her med de udstationerede danske soldater, og fløj derefter med transportflyet til Malis hovedstad Bamako. Her mødtes de med chefen for den franske militære indsats brigadegeneral Grégoire de Saint Quentin. Endvidere var der møder med den maliske præsident, premierminister og udenrigsminister, møde med folkevalgte repræsentanter fra det nordlige Mali samt mødet med ledelsen af den afrikansk-ledede styrke i Mali kaldet AFISMA.

Danmarks engagement i Mali er bredspektret med både politiske, udviklingsmæssige, humanitære og militære indsatser.

Det danske C-130J transportfly støtter den franske ”Operation Serval” i Mali ved at udføre taktisk transport af materiel, personel og forsyninger til svært tilgængelige baser i det centrale og nordlige Mali.

Regeringen besluttede sidste år at afsætte 125 mio. kr. til et nyt Sahel-initiativ med midler fra Freds- og Stabiliseringsfonden fra 2013-17. Initiativet vil bidrage til at øge stabiliteten og sikkerheden i Sahel-regionen gennem indsatser inden for sikkerhedssektorreformer, anti-radikalisering og konfliktløsning i Mali. Danmark er allerede kraftigt involveret i dialog og forsoningsarbejde i Mali særligt i forhold til civilsamfundsgrupper i det nordlige Mali, ligesom Danmark kigger på muligheden for at støtte forberedelserne af valg, der ventes afholdt i løbet af 2013.

Danmark har yderligere allerede i mange år været massivt tilstede i Sahel-regionen. Vores samarbejde med Niger og Burkina Faso rækker mere end 20 år tilbage i tiden, og den samlede udbetalingsramme til de tre lande udgør på årsbasis mere end 400 mio. Mali har været et dansk prioritetsland siden 2007, og Danmark har støttet Mali med mere end 600 mio. kr. inden for sektorer som god regeringsførelse, vand og sanitet og landbrug.