Det følger af ”Aftale på forsvarsområdet 2013-2017”, at typevalget (kampfly) skal genopstartes snarest muligt med henblik på politisk beslutning om typevalg inden udgangen af juni 2015.

Der har i dag været afholdt møde i forsvarsforligskredsen, og typevalgsprocessen er på den baggrund genoptaget.

Forsvarsministeriet etablerer i samarbejde med forsvaret en programorganisation, der skal udarbejde oplægget til typevalget.

Fakta:
• Typevalgsprocessen for nye kampfly, der blev sat i bero medio 2010, starter nu op igen.
• Der er fire kandidater; de amerikansk producerede F-18 Super Hornet (Boeing) og F-35 Joint Strike Fighter (Lockheed Martin), og de europæisk producerede JAS-39 Gripen Next Generation og Eurofighter Typhoon.