Det fremgår af aftale om forsvarets ordning 2013-2017, at der skal gennemføres en evaluering af veteranpolitikken senest i juni 2013. Forsvarsforligskredsen vil drøfte evalueringen efter sommerferien.

Evalueringen har været forankret i en evalueringsgruppe under Forsvarsministeriets ledelse med deltagelse af relevante ressortministerier, forsvaret, faglige organisationer og centrale frivillige organisationer.

Rapporten vedrørende evaluering af veteranpolitikken inkl. samtlige bilag kan læses her.

  • Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken
  • Bilag 1: Opsamling fra konferencen ’Anerkendelse og støtte’
  • Bilag 2: Baggrundsrapport – evaluering af veteranpolitikken
  • Underbilag 1: Brugerundersøgelse
  • Underbilag 2: Afrapportering på veteranpolitikken initiativer
  • Underbilag 3: En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem
  • Underbilag 4: Sammenfatning af 1. drøftelse i evalueringsgruppen
  • Underbilag 5: Sammenfatning af 2. drøftelse i evalueringsgruppen
  • Bilag 3: Hovedkonklusioner fra danske undersøgelser om veteraner
  • Tillæg A: Tabelrapport for brugerundersøgelsen


Find selve veteranpolitikken under vores tema om veteraner her