Forsvarsminister Nicolai Wammen udtaler:

”Jeg har noteret mig Højesterets afgørelse, som jeg tager til efterretning."

For yderligere spørgsmål henvises til kammeradvokaten, som fører sagen på vegne af Forsvarsministeriet.