Forligskredsen omkring tolkeaftalen er blevet enige om følgende tillæg til den nuværende aftale:

Der er blandt partierne bag tolkeaftalen enighed om, at der snarest muligt sendes en tværministeriel task force under ledelse af Forsvarsministeriet til Afghanistan med henblik på at sikre den videre håndtering af sager, hvor tolke og andre, der kan være omfattet af tolkeaftalen, har rettet henvendelse til danske myndigheder og givet udtryk for, at de føler sig truet.

Forligspartierne noterer sig, at der nu er taget en række initiativer for at styrke informationsindsatsen i forhold til tolkene.


Forsvarsminister Nicolai Wammen udtaler i den sammenhæng:

”Jeg er rigtig glad for, at vi i forligskredsen er enige om, at der skal sættes turbo på sagsbehandlingen for de tolke, der har hjulpet de danske styrker i Afghanistan. Nu sender vi bl.a. folk fra Forsvarsministeriet og Udlændingestyrelsen af sted til Afghanistan hurtigst muligt. Det betyder, at vi snarest muligt får folk på jorden i Afghanistan, så vi på den måde kan sikre den bedst mulige sagsbehandling."

Tillæg til aftalen om afghanske tolke af 22. maj 2013

Link til nyhed om aftale om afghanske tolke