”Arktis spiller en helt central rolle for Danmark og regeringen tillægger området særdeles stor betydning. Det fremgår også tydeligt af den seneste forsvarsaftale, der er vedtaget med et bredt flertal, og hvor Arktis er højt prioriteret.
Som Rigsrevisionen helt rigtigt peger på, betyder den smeltende is omkring Arktis, at der opstår en række problematikker i takt med den øgede skibstrafik. Det har vi stort fokus på, og vi vil i vores arbejde med at forstærke indsatsen i Arktis selvfølgelig bruge de pointer, Rigsrevisionen er kommet med.”

Sammen med justitsministeren og miljøministeren har forsvarsministeren udsendt en fælles pressemeddelelse. 
Læs den fælles pressemeddelelse her

Rigsrevisionens beretning om Danmarks indsats i Arktis