Hverdagen i Libyen er nu ved at komme til at fungere igen, og de strukturer, der skal tegne fremtidens Libyen, er nu ved at blive etableret. Blandt de største umiddelbare udfordringer for det nye Libyen er reintegrationen af oprørsbevægelsen i samfundet, så grundlaget for en fortsat udvikling sikres. Libyske eksperter arbejder her med en flerstrenget strategi, der både inkluderer uddannelse, jobskabelse og oprettelsen af en hjemmeværnslignende struktur.

En dansk delegation fra Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen har i den forbindelse besøgt Libyen i perioden 14.-17. maj for at deltage i en workshop med den kommission, der i øjeblikket arbejder med oprettelsen af hjemmeværnet. Delegationen holdt bl.a. oplæg om den historiske udvikling i Danmark og situationen i tiden efter 2. verdenskrig, herunder behovet for at overføre den kendte struktur uændret, at opnå accept af fortsat bevæbning, frivillighed i forhold til aflønning samt opbygningen af lovhierarkiet herunder den danske hjemmeværnslov og forholdet til andre nationale myndigheder. Kommissionen så mange ligheder mellem den nuværende situation i Libyen og den situation, der førte til oprettelsen af det danske hjemmeværn. Den danske måde at løse problemerne på gav inspiration til den libyske proces, og kommissionen er nu gået i gang med at udforme lovudkastet til en libysk hjemmeværnslov.

Den dansk-libyske workshop blev afholdt i forlængelse af de danske udmeldinger fra udenrigsministermødet i Paris i februar, hvor Danmark erklærede sig principielt indstillet på om muligt at bidrage med konkret og målrettet støtte til reformer af sikkerheds- og retssektoren.