Der er ved en kenyansk domstol den 23. januar 2014 faldet dom i sagen mod 24 pirater for pirateri og kapring af fartøjet F/V Ariya (JELBUT 24). De 24 pirater blev alle idømt syv års fængsel. Piraterne var den 19. juni 2011 blevet overdraget til de kenyanske myndigheder af det danske flådefartøj ESBERN SNARE, der opererede som del af NATO’s anti-piraterioperation Ocean Shield.

Forsvarsminister Nicolai Wammen udtaler i den forbindelse: ”Domsfældelsen er af stor betydning for pirateribekæmpelsen som helhed og for retsfølelsen i særdeleshed – ikke mindst for de søfolk, som er i fare for at blive piraternes gidsler, når de besejler piratfyldt farvand. Jeg er meget tilfreds med, at de danske soldaters grundige forarbejde, herunder indsamling af beviser, har ledt til, at Kenya har fældet dom over piraterne.”

Hændelsen, der ledte til domsfældelse fandt sted torsdag den 12. maj 2011, hvor ESBERN SNARE under patrulje langs Somalias kyst fulgte det kaprede fartøj F/V Ariya, der blev anvendt som piratmoderskib. Da ESBERN SNARE forsøgte at standse fartøjet, åbnede piraterne ild mod ESBERN SNARE, som umiddelbart besvarede ilden. Efter skudvekslingen overgav piraterne sig, og ESBERN SNARE tog efterfølgende kontrol over F/V Ariya. Om bord på skibet var 16 iranske gidsler og 24 formodede pirater. Desuden blev der fundet flere våben og andet piratrelateret udstyr.