Der er mellem regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgået aftale om at ændre organiseringen af ledelsen af forsvaret, så strukturen forenkles markant, og der sker en yderligere effektivisering.

Med aftalen integreres den overordnede ressourcestyring, planlægning og personalestrategi af forsvarets område i Forsvarsministeriets departement. Samtidig sammenlægges de operative dele af Forsvarskommandoen med de tre operative kommandoer til en ny værnsfælles kommando med navnet ”Den Værnsfælles Forsvarskommando” under forsvarschefens ledelse.

Forsvarschefen samplaceres med dele af sin stab med Forsvarsministeriets departement. Øvrige dele af staben placeres i Karup med undtagelse af Arktisk Kommando, der forbliver i Nuuk og Specialoperationskommandoen, der etableres i Aalborg.

Den ændrede organisering af ledelsen af forsvaret skal samlet give et provenu på 170 mio. kr. årligt, når den er fuldt implementeret, hvilket vil bidrage til at sikre økonomien i den politiske aftale på forsvarsområdet 2013-2017. Samtidig er partierne enige om at afsætte yderligere 25 mio. kr. årligt til veteranområdet.