Som led i den politiske aftale af 10. april 2014 om ændring af Forsvarets ledelse blev det aftalt, at Forsvarsministeriet i samarbejde med Justitsministeriet skulle gennemføre en analyse af muligheden for at styrke uafhængigheden i behandlingen af militære straffesager ved Forsvarets Auditørkorps.

Analysen anbefaler, at to auditørkontorer bliver lagt sammen til ét embede og placeres i Jylland. Generalauditoriatet bibeholdes placeret i Københavnsområdet.

Partierne bag forsvarsaftalen 2013-2017 er enige om at følge analysens anbefalinger samt at placere et samlet auditørembede i Viborg. Der placeres et mindre udrykningshold i Københavnsområdet.

Forsvarsminister Nicolai Wammen udtaler:
”Jeg er meget tilfreds med, at vi i forsvarsforligskredsen i dag er blevet enige om at styrke Forsvarets Auditørkorps ved at sammenlægge de to auditørkontorer til en samlet enhed i Viborg.”

Analyse af muligheder for at styrke uafhængigheden i behandlingen af militære straffesager ved Forsvarets Auditørkorps

Politisk aftale om reorganisering af Forsvarets Auditørkorps