DIGNITY skal videreudvikle Den Uafhængige Afghanske Menneskerettighedskommissions (AIHRC) tilsynsvirksomhed med indsatte i afghanske fængsler.

Der skal fortsat føres tilsyn med de to afghanere, som de danske militære styrker tidligere har tilbageholdt i Afghanistan. Forsvaret har derfor nu indledt et samarbejde med Den Uafhængige Afghanske Menneskerettighedskommission (AIHRC) om tilsyn af de tidligere tilbageholdte. Det sker i forbindelse med, at Danmark og de andre ISAF lande er i gang med at reducere den militære tilstedeværelse i Afghanistan.

”Det er regeringens klare politik, at der også fremover skal føres tilsyn med de to personer, som på nuværende tidspunkt afsoner deres straf i afghanske faciliteter, efter at være blevet overdraget af danske militære styrker og efterfølgende idømt straffe ved afghanske domstole. Derfor er det glædeligt, at der er indgået en samarbejdsaftale med AIHRC om et kapacitetsopbygningsprojekt, hvor AIHRC vil gennemføre tilsyn med de tilbageholdte hver anden måned, som Forsvaret har gjort det indtil nu”, siger forsvarsminister Nicolai Wammen.

Forsvarsministeriet har bedt ekspertorganisationen DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur om at bistå med videreudviklingen af tilsynskompetencerne i AIHRC.

”Det er meget positivt, at Danmark har påtaget sig et ansvar for en løsning for de indsatte efter tilbagetrækningen. Undervisningen er et skridt i den rigtige retning mod at klæde afghanerne bedre på til at foretage tilsyn med egne fængsler og dermed beskytte de indsatte mod overgreb. Men det er ingen vaccine mod tortur, og krænkelser af menneskerettighederne mod de indsatte vil stadigvæk kunne forekomme”, siger Karin Verland, direktør for DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur.

AIHRC har allerede deltaget i tilsyn med de to tidligere tilbageholdte sammen med Forsvaret, og AIHRC har i marts måned genoptaget tilsyn med de tidligere tilbageholdte i Helmand Provincial Prison. Her har tilsynet blandt andet på grund af den reducerede militære tilstedeværelse og sikkerhedssituationen ikke været muligt siden december 2013. AIHRC vil desuden som led i kapacitetsopbygningsprojektet modtage en uddannelsespakke, så de også selv kan kapacitetsopbygge deres medarbejdere yderligere, og pakken er på den måde en bæredygtig løsning til gavn for alle indsatte i de afghanske fængsler.

”Der bliver således tale om et samarbejde med AIHRC, der er nyttig for organisationens mere generelle virke i landet. Det er i fin tråd med den internationale indsats i Afghanistan – nemlig at bistå afghanerne med at løfte et ansvar – ikke at fratage eller fritage dem fra ansvar”, siger Nicolai Wammen.

Baggrund
AIHRC er direkte nævnt i den afghanske forfatning, og organisationens mandat samt virke er nærmere fastlagt i en særskilt lov om AIHRC. Det fremgår desuden i den dansk-afghanske bilaterale aftale fra 2005 og tilhørende tillæg fra 2007, at organisationen kan aflægge besøg ved personer, som oprindeligt er tilbageholdt af de danske militære styrker.