Sammen med Forsvarsakademiet afholder Forsvarsministeriet en konference i København i anledning af 10 året for de baltiske landes optagelse i NATO. Med på konferencen deltager foruden forsvarsministrene fra Estland, Letland og Litauen, også NATOs vicegeneralsekretær Alexander Vershbow.

Efter murens fald var Danmark blandt de allerførste lande til at genoptage de diplomatiske relationer med de tre baltiske lande.

Siden da har Danmark, som en integreret del af sin udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik, arbejdet for større integration af de baltiske lande i de vestlige og europæiske fællesskaber og har i både NATO og EU været bannerfører for de baltiske landes optagelse.

Senest har Danmark besluttet at sende fire F16-fly til Estland for at støtte NATOs ønske om at forstærke suverænitetshåndhævelsen af luftrummet over de baltiske lande.

Forsvarsminister Nicolai Wammen talte også på konferencen og han ønsker Estland, Letland og Litauen tillykke med NATO-jubilæet

”Det har været en stor succes, at de baltiske lande i 2004 blev medlem af NATO. Fra dansk side er vi meget tilfredse med at have alle tre lande med i NATO- samarbejdet. Vi deler samme grundværdier og interesser og Danmark og de baltiske lande har arbejdet tæt sammen i mange år, hvilket tilstedeværelsen af NATO-fly i luften over de baltiske lande også er et meget synligt bevis på”