Et tæt samspil mellem Udenrigsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Forsvarsministeriet fører til et innovativt pilotprojekt med fokus på biologisk sikkerhed og sundhed i Østafrika. Projektet gennemføres af Center for Biosikring og – Beredskab på Statens Serum Institut under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Biosikring - sikring af materiale der kan misbruges til udvikling af biologiske våben – er i kraft af den biologiske våbenkonvention og FN Sikkerhedsrådsresolution 1540 en international forpligtelse for alle lande. Landene skal arbejde for udbredelsen af normerne i konventionen og resolutionen, herunder også bistå lande, der ikke selv har tilstrækkelig kapacitet til national implementering af biosikringssystemer.

Regeringen har udviklet en ny sammenhængende politik for nedrustning og ikke-spredning, der som en af sine prioriteter har bidrag til det internationale ikke-spredningsarbejde ved at sikre materiale, der kan anvendes til udvikling af biologiske våben. Samtidig er projektet et sundhedsfremmende initiativ i forhold til at tage indledende skridt til at forbedre diagnostiske metoder i det partnerland i Østafrika, hvor projektet udføres. Herved styrkes partnerlandets kapacitet til at imødegå infektionssygdomme.

Det danske biosikringssystem er enkelt og overskueligt, og derved bedre egnet til overførsel til udviklingslande end store, komplekse systemer, som er kendt fra større lande. Pilotprojektet vil med opmærksomhed på lokale forhold tage skridt til at overføre erfaringer fra den meget strømlinede danske model for biosikring til partnerlandet i Østafrika. De aktiviteter, der nu sættes i gang i Østafrika, vil bl.a. fokusere på træning og uddannelse af nøgleaktører i forhold til biosikring, støtte til udarbejdelse af biosikringslovgivning i partnerlandet, støtte til opbygning af en biosikringsmyndighed efter dansk forbillede samt tage indledende skridt til introduktion af moderne diagnostiske metoder.

Pilotprojektet løber over to år og gennemføres indenfor rammerne af Freds- og Stabiliseringsfonden med midler fra Forsvarsministeriet. Der knyttes en national styregruppe til projektet med deltagelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet. Desuden gennemføres projektet i tæt dialog med internationale partnere i regi af G8-initiativet Global Partnership Against the Spread of Materials and Weapons of Mass Destruction, hvor Danmark er et af 27 medlemmer.