Stabilisering af skrøbelige og konfliktramte lande er en forudsætning for udvikling og afgørende for dansk og international sikkerhed. Samtænkte stabiliseringsindsatser i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling er derfor en særlig prioritet i dansk udenrigspolitik.

Danmark har i 2013 bidraget til stabilisering i en række af verdens brændpunkter. Det er bl.a. sket gennem økonomisk støtte til freds- og statsopbygning over Freds- og Stabiliseringsfonden (FSF) for at styrke lokal evne til konfliktforebyggelse og konflikthåndtering komplementeret af danske bidrag til fredsstøttende operationer, militær kapacitetsopbygning og militære indsatser.

Resultatrapporten gennemgår de væsentligste resultater og udviklinger i regeringens samtænkte stabiliseringsengagement i skrøbelige og konfliktramte lande i 2013 med særlig fokus på væsentlige nye politikinitiativer og rapportering for Freds- og Stabiliseringsfonden.

Læs rapporten her: Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser i verdens brændpunkter