Et dansk-ledet multinationalt team i regi af OSCE med deltagelse af Tyskland, Polen, Østrig og Sverige indleder i disse dage en inspektion i Ukraine. Rammen for besøget er det såkaldte Wien-dokument, der er en samling af internationale tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger, aftalt mellem OSCE’s 57 lande. Formålet med den multinationale inspektion er i forlængelse af det nuværende OSCE-besøg at sikre en kontinuerlig tilstedeværelse af internationale observatører i Ukraine for at få et bedre indblik i situation på jorden og dermed bidrage til det internationale samfunds viden om udviklingen.

Forsvarsminister Nicolai Wammen udtaler:

"Udviklingen i Ukraine er stærkt bekymrende, og vi følger situationen nøje i EU og i NATO. Det er vigtigt, at vi fortsat har neutrale internationale observatører på stedet, der nøgternt kan rapportere om situationen, og som kan medvirke til at situationen ikke eskalerer yderligere. Det er derfor også helt naturligt, at Danmark har påtaget sig ledelsen af det multinationale team i regi af OSCE, der i disse dage indleder inspektion i Østukraine. Forsvarets våbenkontroleksperter skal have ros for med så kort frist at have sammensat et multinationalt team til at gennemføre en inspektion i Ukraine."

Udenrigsminister Martin Lidegaard udtaler:

"Situationen i Ukraine er dybt bekymrende og udvikler sig løbende. Fortsat tilstedeværelse af neutrale internationale observatører på jorden er vigtig. Det bidrager til den gennemsigtighed og tillidsskabelse, der kan medvirke til en stabilisering af situationen. Det er vigtigt, at alle parter bidrager til at deeskalere den spændte situation og søger at finde en fredelig politisk løsning. Og fra dansk side er det helt naturligt, at vi bidrager ved at tage påtage os ledelsen af det multinationale inspektionsteam."

Baggrund
Danmark har sat sig i spidsen for en multinational inspektion til Ukraine i henhold til det såkaldte Wien-dokument. Inspektionen iværksættes den 20. marts under hensyntagen til udviklingen og afslutningen af det nuværende OSCE-observationsbesøg i Ukraine. Wien-dokumentet er en samling internationale tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger, aftalt mellem OSCE’s 57 lande. Dokumentet er fokuseret på at fremme tillid og transparens om militære aktiviteter – og derigennem styrke sikkerheden i Europa. Det første Wien Dokument blev vedtaget i 1990 og er siden løbende blevet opdateret. Wien-dokumentet er ikke juridisk bindende, men indeholder politisk bindende bestemmelser vedr. udveksling af militær information, notifikationer mhp. at nedbringe risikoniveauet og herunder konsultationer om anormale militære aktiviteter, notifikation af visse militære aktiviteter samt bestemmelser for gennemførelse af inspektioner og evalueringsbesøg. Der er knyttet et permanent forum til Wien-dokumentet, Forum for Security Cooperation, der mødes ugentlig i Wien.