Et dansk-ledet multinationalt team i regi af OSCE med deltagelse af Tyskland, Polen, Østrig og Sverige har afsluttet en inspektion i Ukraine. Rammen for besøget er det såkaldte Wien-dokument, der er en samling af internationale tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger, aftalt mellem OSCE’s 57 lande. Formålet med den multinationale inspektion har været at sikre en kontinuerlig tilstedeværelse af internationale observatører i Ukraine for at få et bedre indblik i situation på jorden og dermed bidrage til det internationale samfunds viden om udviklingen. Et nyt team under polsk ledelse og med bl.a. dansk deltagelse gennemfører nu et besøg i regi af Wien-dokumentet Ukraine.

Forsvarsminister Nikolaj Wammen udtaler:
”Stor ros til forsvarets våbenkontroleksperter, som har ledet den seneste OSCE-inspektion i Ukraine. Det er vigtigt, at vi har disse inspektioner i Ukraine, så vi har folk på stedet, der kan berette om, hvad der foregår i landet. Situationen i Ukraine er stadig dybt bekymrende og ustabil, og derfor skal vi fra det internationale samfunds side blive med at tilbyde vores assistance i forhold til at gennemføre disse inspektioner. Derfor er det også rigtig godt, at et nyt multinationalt OSCE-team under ledelse af Polen er på vej af sted til Ukraine. Også her har vi en repræsentant fra forsvaret med”

Udenrigsminister Martin Lidegaard udtaler:
”Situationen i Ukraine er stadig dybt bekymrende. Jeg er meget glad for at vi fra dansk side har bidraget til gennemsigtighed og tillidsskabelse og herigennem stabilitet ved at stille os i spidsen for det multinationale team, der i disse dage afslutter en inspektion i Ukraine. Jeg er også meget tilfreds med, at indsatsen ikke hermed afsluttes, men at stafetten gives videre. Et nyt inspektionsteam under polsk ledelse og med bl.a. dansk deltagelse vil fortsat sikre øjne og ører på stedet fra det internationale samfund. Vi kan dermed stadig markere støtte til Ukraines territoriale integritet. Inspektionen i Ukraine har samtidig vist, hvor vigtigt det er at udvikle tillids- og sikkerhedsskabende instrumenter i rolige tider, der også virker, når det brænder på.”

Baggrund
Danmark har sat sig i spidsen for en multinational inspektion til Ukraine i henhold til det såkaldte Wien-dokument. Inspektionen blev iværksat den 20. marts under hensyntagen til udviklingen og afslutningen af det daværende OSCE-observationsbesøg i Ukraine. Inspektionen fortsætter under polsk ledelse med bl.a. dansk deltagelse og med henblik på en kontinuerlig tilstedeværelse. Wien-dokumentet er en samling internationale tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger, aftalt mellem OSCE’s 57 lande. Dokumentet er fokuseret på at fremme tillid og transparens om militære aktiviteter – og derigennem styrke sikkerheden i Europa. Det første Wien Dokument blev vedtaget i 1990 og er siden løbende blevet opdateret. Wien-dokumentet er ikke juridisk bindende, men indeholder politisk bindende bestemmelser vedr. udveksling af militær information, notifikationer mhp. at nedbringe risikoniveauet og herunder konsultationer om anormale militære aktiviteter, notifikation af visse militære aktiviteter samt bestemmelser for gennemførelse af inspektioner og evalueringsbesøg. Der er knyttet et permanent forum til Wien-dokumentet, Forum for Security Cooperation, der mødes ugentlig i Wien.