Beredskabsstyrelsen skal opstille tre teltlejre til FN-folk i Sydsudan, som arbejder med at få nødhjælp frem til de vanskeligst fremkommelige områder i landet. Lejrene udstyres med bl.a. solpaneler og kontorfaciliteter.

Materiel og mandskab fra Beredskabsstyrelsen og styrelsens svenske søsterorganisation, Myndigheten för samhällsskyd och beredskap (MSB), forventes at afgå fra Sverige den 12. marts. Missionen forventes at vare 4-5 uger, hvorefter FN skal overtage driften af lejren.

- Situationen i Sydsudan er forfærdelig for hundredetusinder af mennesker. Folk sulter, samtidig med at de flygter fra vold og kamphandlinger. For at afbøde følgerne er det bydende nødvendigt, at FN får mulighed for at operere i landet. Det er det, vi bidrager til med opsætningen af FN-lejren, siger forsvarsminister Nicolai Wammen.

Beredskabsstyrelsens indsats er en del af en samlet hjælpepakke til Sydsudan, finansieret af Udenrigsministeriet. Missionen foregår i regi af det internationale humanitære partnerskab IHP.


FN: Ca. 700.000 internt fordrevne
Omfattende uroligheder i Sydsudan har skabt et akut behov for hjælp til civilbefolkningen. FN anslår, at ca. 700.000 mennesker er internt fordrevet siden den 15. december 2013, hvor situationen eskalerede, og at omkring 3,7 millioner mennesker risikerer at komme til akut at mangle fødevarer.

FN's nødhjælpsarbejde vanskeliggøres af, at områderne, hvor behovet for hjælp er størst, er svært fremkommelige og med en meget begrænset infrastruktur.