Forligskredsen bag Danmarks indsats i Afghanistan mødtes i dag for at drøfte situationen i Afghanistan. I 2014 skal Afghanistan runde tre vigtige milepæle. For det første ventes Afghanistan at afholde præsidentvalg den 5. april. Valgprocessen kan strække sig henover sommeren. Udfaldet kan blive afgørende for landets politiske udvikling.
 
For det andet skal Afghanistan ved udgangen af i år overtage det fulde ansvar for sikkerheden i hele landet. Den endelige overdragelse af sikkerhedsansvaret vil markere afslutningen på missionen for den internationale ISAF-koalition (International Security Assistance Force).
Endeligt udestår indgåelsen af en amerikansk-afghansk sikkerhedsaftale. Aftalen er en forudsætning for USA’s og NATO’s militære tilstedeværelse i Afghanistan efter 2014.
 
Forligskredsen drøftede også udviklingen i det danske styrkebidrag til Afghanistan og udsendelsen af et dansk luftmilitært bidrag. Der var enighed om at udsende et transporthelikopterbidrag til Afghanistan i midten af 2014 og frem til udgangen af i år. Hermed effektueres beslutningen om udsendelse af et transporthelikopterbidrag, som blev indgået som en del af den danske Afghanistan-plan 2013-2014.
 
Udenrigsminister Martin Lidegaard siger:
 
”Jeg er glad for, at vi i forligskredsen i dag har kunnet blive enige om, at Danmark udsender transporthelikoptere til Afghanistan.  Der er brug for helikoptere til transport af personel og materiel, bl.a. mellem baser og til Kabul. Med udsendelsen af helikopterne følger vi op på den store indsats, Danmark har ydet i Afghanistan siden 2002. Vi viderefører et ansvarligt og troværdigt engagement. Med forligskredsens opbakning til udsendelsen af transporthelikopterne fortsætter vi den brede politiske opbakning bag Danmarks Afghanistan-indsats. Udsendelsen sker i en tid, hvor Afghanistan står i en afgørende politisk overgangsfase og skal til at overtage det fulde ansvar for landets sikkerhed.” 

Forsvarsminister Nicolai Wammen siger:
 
”Danmark har siden 2002 ydet en betydelig indsats i Afghanistan. Vi har gået forrest – også når det har været svært og tilmed i et af de vanskeligste områder i Afghanistan. Mens det danske engagement i Afghanistan ændrer karakter, skal der ikke herske tvivl om, at Danmark fortsat vil støtte indsatsen. NATO har anmodet om at få danske transporthelikoptere til rådighed i Afghanistan. Transporthelikopterne er afgørende for evnen til at flytte personer og enheder rundt i operationsområdet. Derfor er jeg glad for, at forligskredsen i dag har besluttet at udsende et transporthelikopterbidrag fra midten af i år.”