Regeringen har besluttet at give yderligere 115 mio. kr. til en styrket dansk ebolaindsats, stille sundhedsfagligt personale til rådighed, udsende en lejr til indkvartering af internationalt sundhedspersonale i Sierra Leone samt nedsætte en tværministeriel task force til at koordinere indsatsen.

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen udtaler: ”Fra dansk side har vi sat hurtigt og nu meget massivt ind for at inddæmme epidemien med en bredspektret indsats. Vi kan være med til at redde tusindvis af menneskeliv i Vestafrika og bidrage til at epidemien ikke kommer ud af kontrol. Vi vil derfor nu sende sundhedspersonale, lejr og træningsfaciliteter til de hårdest ramte lande for at hjælpe til med at håndtere den helt akutte situation. Vi yder samtidig et markant bidrag til den internationale indsats for at styrke de nationale sundhedssystemers ebolaberedskab”.

Den finansielle støtte til ebolaindsatsen finansieres primært gennem humanitære midler og omprioriteringer af dele af udviklingsbistanden, der fordeles således:

  • 30 mio. kr. til humanitære indsatser gennem Beredskabsstyrelsen i form af bidrag til en base camp samt træningsfaciliteter til op til 60 internationale sundhedsmedarbejdere i Sierra Leone samt støtte til FN’s børnefond UNICEFs oplysningsarbejde.
  • 30 mio. kr. til FN’s ebola multidonortrustfond til akutte indsatser.
  • 30 mio. kr. til Verdensbankens Ebola-trustfond til styrkelse af de hårdest ramte landes nationale sundhedssystemer.
  • 10 mio. kr. til udsendelse af dansk sundhedspersonale finansieret over Freds- og Stabilitetsberedskabet.
  • 4,8 mio. kr. til Verdenssundhedsorganisationen WHO’s indsats i Mali.


Herudover er afsat yderligere 10 mio. kr. under Forsvarsministeriets budget til udsendelse af et dansk Roll On/Roll Off skib til transport af nødhjælpsmateriel. Skibet forventes at afgå fra Danmark inden for den nærmeste fremtid for først at afhente udstyr i Middelhavsområdet og siden sejle til Vestafrika.

Forsvarsminister Nicolai Wammen udtaler:”Jeg er stolt af, at Forsvaret og Beredskabsstyrelsen bidrager med dygtige eksperter, som kan hjælpe med at bekæmpe epidemien og redde liv. Forsvaret vil få det overordnede ledelsesmæssige ansvar for udsendelse af et sundhedsfagligt personale, og eksperter fra Beredskabsstyrelsen etablerer indkvarteringsmuligheder og træningsfaciliteter for sundhedsmedarbejdere.”

Danmark vil udsende et dansk sundhedsteam bestående af op til 25 personer som vil indgå i den internationale operation. Der vil være tale om sundheds- og laboratoriepersonale til ebolabehandlingsfaciliteter/laboratorier i Sierra Leone eller Liberia under ledelse af enten UK, FN eller USA, hvilket er under afklaring. Sundhedsministeriet og Danske Regioner vil i samarbejde med Forsvarsministeriet rekruttere sundhedsfagligt personelbidrag fra den civile sundhedssektor til ebola-indsatsen. Regeringen nedsætter en tværministeriel task force under ledelse af Udenrigsministeriet til at koordinere den samlede danske ebola-indsats.

Baggrund
Danmark har med dette nye bidrag samlet givet 190 mio. kr. til indsatsen mod ebola. De hidtidige annoncerede bidrag omfatter 20 mio. kr. til styrkelse af ebolaberedskabet i Ghana, 10 mio. kr. til støtte for FN’s luftbro til transport af sundhedspersonale og medicinsk udstyr ind og ud af de værst ramte områder, 20 mio. kr. til WHO’s sundhedsindsats, 10 mio. kr. til indkvarteringsfaciliteter gennem Beredskabsstyrelsen, 10 mio. kr. over det humanitære budget til maritim transport på Ro-Ro transportskibet af nødhjælpsmateriel, 4,1 mio. kr. til de danske nødhjælpsorganisationer Læger uden Grænser, Røde Kors i Danmark, Red Barnet og Dansk Missionsråds indsatser i Sierra Leone, Guinea og Liberia samt yderligere 646.000 kr. til en koordinationsenhed udsendt af Beredskabsstyrelsen. Dertil kommer Danmarks indirekte støtte gennem store kernebidrag til FN, WHO, UNICEF, Verdensbanken, den Afrikanske Udviklingsbank m.v.