Danmarks østligste punkt består af de to små øer Christiansø og Frederiksø samt flere små ubeboede øer og skær, også kaldet Ertholmene. På øerne ligger et fæstningsanlæg fra 1600-tallet med Store Tårn som anlæggets absolutte perle. Nu skal et restaureringsprojekt sikre bygningsværkets bevaring for eftertiden og samtidig gøre tårnet til en særlig attraktion, der danner ramme for nutidige kunst- og kulturoplevelser. Projektet finansieres af Forsvarsministeriet, Augustinus Fonden og Realdania.

Christiansø og Frederiksø ligger 20 kilometer nordøst for Bornholm. De to øer blev befæstet af Christian V i 1684-85 som svar på svenskekongens anlæggelse af flådehavnen i Karlskrona.

Store Tårn og fæstningen på Christiansø er opført som en af verdens første fremskudte flådebaser. Tårnet er et enestående kulturhistorisk bygningsværk og udgjorde sammen med Lille Tårn på Frederiksø forsvaret af indsejlingen til øernes naturlige havn. Begge tårne er sammen med resten af fæstningsværket opført i granit og er fredet.

Siden slutningen af 1800-tallet har Store Tårn stået ubeskyttet uden tag, og det barske Østersø-vejr har gjort, at tårnet er stærkt på vej mod at ende som en ruin.

”Ertholmene emmer af historie, og det er i vores alles interesse, at der bliver passet på vore historiske og fredede bygninger. Derfor er jeg utrolig glad for, at renoveringsprojektet af Store Tårn nu kan sættes i gang. Der skal i den forbindelse lyde en særlig tak til Realdania og Augustinus Fonden, som har været med til at gøre projektet muligt” siger forsvarsminister Nicolai Wammen.

Bevaring gennem udvikling
Et nyt projekt skal ikke bare sikre tårnet for eftertiden gennem en omfattende restaurering, men samtidig gøre det til en attraktion for øens besøgende. Tårnet bliver overdækket med et glastag, der etableres med et fald ind mod tårnets indre mur, så taget ikke kan ses udefra. Projektet tager udgangspunkt i et skitseprojekt af arkitekt Mette Maegaard Nielsen. Projektet er nyskabende og samtidig så nænsomt mod den historiske bygning, at det allerede har fået positivt tilsagn fra fredningsmyndighederne.

Sammen med glasoverdækningen vil et indskudt dæk i tårnet skabe et unikt arkitektonisk rum, der skal være rammen om skiftende kunstinstallationer. Tårnets underetage vil – ligesom i fæstningstiden – henligge i næsten total mørke, men ligeledes danne ramme for kulturoplevelser.

Tårnet skal i turistsæsonen være åbent dagligt – fra den første turistbåd ankommer til den sidste afsejler. Projektet går i gang i 2014, og det forventes, at Store Tårn er klar til de første besøgende i løbet af 2017.

Den samlede økonomi for projektet udgør 30 mio. kr., hvoraf Realdania bidrager med halvdelen, mens Augustinus Fonden bidrager med 2 mio. kr. Forsvarsministeriet står for selve driften af fæstningsanlægget.

”Projektet har en utrolig høj arkitektonisk kvalitet, der til fulde kan opfylde vores vision om at sikre en unik del af et fredet historisk forsvarsanlæg gennem en nutidig anvendelse”, siger Christian Andersen, programchef i Realdania og fortsætter: ”Ved at levendegøre denne del af vores fælles bygningsarv tilfører vi samtidig ny energi og aktivitet til et af Danmarks yderområder til glæde for både beboerne på Christiansø og alle øens besøgende.”