I forbindelse med Forsvarets fremtidige opgaveløsning i Arktis vil der være flyvning med F-16 fly på den grønlandske vestkyst i denne uge. Flyvningen er en del af aktiviteterne, der gennemføres i forbindelse med den igangværende analyse vedrørende styrkelse af det danske forsvarsministeriums opgaveløsning i Arktis. Et analysearbejde der er igangsat af den danske regering, og som Grønlands Selvstyre deltager i.

Det overordnede formål med flyvningen er at afprøve F-16 flyene som sensorplatform i forbindelse med en eftersøgnings- og redningsoperation (SAR) i Grønland, hvorved flyet hurtigt kan skabe et overvågningsbillede i operationsområdet og videresende dette til Arktisk Kommando i Nuuk.

Flyvningen har således to underliggende mål, dels at øve overvågning og billedopbygning på vestkysten som led i en SAR-operation, dels at afprøve de logistiske forhold i Kangerlussuaq og Thule. Flyvningen vil således foregå fra tirsdag - torsdag med en dag som buffer.

Flyvningen er et led i en række forsøg og tests, der i løbet af 2014 og 2015 vil blive gennemført, som en del af den store arktiske analyse, og som omfatter en række kommende aktiviteter på havet og på land i og omkring Grønland.

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta
Med venlig hilsen

Aleqa Hammond / Nicolai Wammen