Med forsvarsforliget blev det besluttet at indrette dele af Forsvaret, ikke mindst Hæren anderledes.  Blandt andet derfor deltager Forsvaret i juni måned i SABER STRIKE-øvelsen i Baltikum. Formålet med øvelsen er netop at træne Hærens nye uddannelseskoncept og den flerårige øvelsesplan for reaktionskampgruppen.

Øvelsen afslutter uddannelsesperioden for reaktionskampgruppen, og giver Forsvaret mulighed for at afprøve Hærens nye koncept for opstilling, uddannelse, deployering og indsættelse af de opstillede reaktionskampgrupper.

SABER STRIKE-øvelsen betyder også, at Hæren kan forberede introduktionen af Hærens nye, langtrækkende øvelsesplan der har øget fokus på multinationalitet og værnsfælles opgaveløsning.

”Det er en rigtig god mulighed for konkret at øve med vores baltiske allierede, andre nordiske lande og vores nøglepartnere USA og Storbritannien. Det er vigtigt at slå fast, at øvelsen ikke er rettet mod Rusland og beslutningen om dansk deltagelse ikke har relation til krisen i Ukraine. Forsvaret begyndte sin planlægning af deltagelsen i øvelsen allerede sidste år, det vil sige før krisen i Ukraine brød ud,” siger forsvarsminister Nicolai Wammen.