Lovforslaget skal styrke indsatsen mod cyberangreb med behørig respekt for retssikkerheden og den personlige frihed.
 
Center for Cybersikkerhed får styrket mulighederne for at beskytte Danmark mod cyberangreb ved en udvidelse af centerets muligheder for at undersøge sikkerhedshændelser, herunder cyberangreb, i samarbejde med myndigheder og virksomheder, således at der i større omfang end i dag kan indhentes de informationer, som er nødvendige for at afklare, hvilke angrebsværktøjer og – metoder som er anvendt ved sikkerhedshændelser.
 
Der er i øvrigt på baggrund af de modtagne høringsudtalelser foretaget en række præciseringer og tilføjelser i lovforslaget. Endvidere vil den årlige redegørelse fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne om centerets virksomhed være grundig og omfattende, ligesom centeret løbende og gennem en årlig beretning vil orientere om virksomheden.

Læs Forslag til lov om Center for Cybersikkerhed 2014 L192

Læs den politiske aftale Politisk aftale om lovforslag om Center for Cybersikkerhed