NATO’s opgørelse for Danmark indeholder nøgletal over dansk forsvars evne til at transformere input (forsvarsbudgettet og materielinvesteringer) til output (kapaciteter og styrker til rådighed for NATO). Nøgletallene sammenholdes med NATO’s målsætninger og rangeringen i forhold til øvrige NATO-lande.

NATO laver en opgørelse for hvert medlemsland. Opgørelserne udarbejdes for at give NATO et samlet billede af, hvordan medlemslandene prioriterer samt anvender deres ressourcer og kapaciteter. Det er op til nationerne selv at afgøre, om de ønsker at offentliggøre deres nøgletal.

Nøgletallene – eller input/output metrics – består af i alt 11 parametre. De to første parametre indeholder input (forsvarsbudgettets andel af BNP samt materielinvesteringers andel af forsvarsbudgettet). De resterende parametre indeholder output (fx andelen af danske kapaciteter og styrker, der er deployerbare, samt andelen af danske kapaciteter og styrker, der kan være udsendt i en længere periode, ligesom det angives i hvor høj grad Danmark besætter sine stillinger i NATO).

Du kan se NATO’s opgørelse for Danmark her

NATO har desuden færdiggjort sin oversigt over Danmarks forsvarspolitiske indsatser. I oversigten beskriver NATO rammerne for dansk forsvarspolitik og de bidrag til NATO’s operationer, Danmark yder. Alliancen retter også blikket mod den forventede videre udvikling på forsvarsområdet og de reformer, som er indeholdt i det seneste forsvarsforlig.

Oversigten er et centralt element i NATO’s forsvarsplanlægningsproces. Gennem en løbende dialog med Danmark har NATO’s eksperter lavet oversigten og vurderet Danmarks indsatser i forhold til Alliancens ønsker. Der er også udarbejdet oversigt for de øvrige allierede. Oversigterne samles i en pakke, der forelægges forsvarsministrene med henblik på drøftelser af den videre forsvarsplanlægning i NATO.

Du kan læse NATO’s oversigt over Danmarks forsvarspolitiske indsats her