”Både som beredskabets minister og som borger i Danmark er jeg dybt taknemmelig for den indsats, som de mange frivillige yder hvert år i samfundets beredskab. Når vi i dag har et robust og effektivt beredskab i Danmark, skyldes det blandt andet – men ikke mindst – de frivilliges indsats. Derfor er det et stort privilegium at være den, der på fællesskabets vegne får mulighed for at takke for denne indsats”.

Sådan lød ordene fra forsvarsminister Nicolai Wammen, da han fredag d. 4. april 2014 uddelte årets frivilligpriser inden for redningsberedskabet og Hjemmeværnet ved en ceremoni på Christiansborg.

Frivilligpriserne gives til en person og en enhed, der i det forløbne år har ydet en helt særlig indsats eller som har skabt opmærksomhed omkring anvendelse af frivillige. Formålet med uddelingen af Årets Frivilligpriser er at påskønne det store arbejde og den indsats, som frivilligberedskaberne og de enkelte frivillige udfører.


Frivilligpris til redningsberedskabet – Årets frivilligenhed

Prisen som årets frivillig inden for redningsberedskabet gik i år til en enhed – De frivillige fra Københavns Brandvæsen. De fik prisen for den ekstraordinære og krævende indsats de udførte i forbindelse med branden på Frihedsmuseet d. 28. april 2013.
Det var ikke kun flammerne, som brandfolkene kæmpede med den dag. I arkivet væltede vandet ned gennem loftet, så de frivillige brandfolk havde en stor opgave med at sikre, at det unikke materiale ikke blev vådt og ødelagt. Arkivmaterialerne blev med stor forsigtighed flyttet fra arkivskabe og reoler ned i vandtættekasser.

”Efter en næsten 12 timer lang indsats med at redde historisk materiale ud fra museet, kunne I tage hjem igen. Men nu med en viden om, at I med jeres indsats havde været med til at gøre en forskel. Af indstillingen fra beredskabschefen i København fremgår det blandt andet, at I frivillige arbejdede så intensivt, at I måtte tvinges til at holde pauser, meget mod jeres vilje. Det fremgår også, at I løste jeres opgave på en sådan måde, at stort set intet materiale blev skadet af vand, og at I gik til opgaven med stor ildhu og entusiasme, lød det fra Nicolai Wammen i talen til de frivillige fra Københavns Brandvæsen, og forsvarsministeren understregede til sidst: ”I arbejdede under svære forhold for at redde genstande og materiale, der fortæller om en tid i Danmarkshistorien, som påvirkede hele landet og alle familier. I bidrog med jeres indsats til at bevare dansk kulturarv, hvilket også vil komme kommende generationer til gode.”

Frivilligpris til Hjemmeværnet – Årets frivillig
Prisen som årets frivillig inden for Hjemmeværnet gik til Frederik Helweg-Larsen fra Motoriseret hjemmeværnsinfanterikompagni Jonstrup. Han fik prisen for sin store indsats som rekrutteringsofficer ved Motoriseret hjemmeværnsinfanterikompagni Jonstrup, hvor han har gjort et fantastisk arbejde med at rekruttere mange hjemsendte soldater. Hans overbevisende arbejde har givet genlyd ved Totalforsvarsregion Sjælland, så Frederik Helweg-Larsen nu har fået ansvaret for at rekruttere ved Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse for hele regionen og dermed alle seks hjemmeværnsdistrikter herunder Bornholm.

Også til Frederik Helweg-Larsen lød der rosende ord fra forsvarsministeren:

”Selvom du kun har været i Hjemmeværnet i få år, så har du allerede vist et helt særligt engagement og bidraget med nytænkning i forbindelse med rekruttering af hjemsendte soldater til Hjemmeværnet. Du formår at holde 90 unge mennesker i din hule hånd og få vendt stemningen fra en opfattelse af, at Hjemmeværnet ”bare” dirigerer trafik til, at de alle ønsker at høre mere om de mange spændende opgaver og muligheder, som medlemskab af Hjemmeværnet helt åbenbart byder på. Dit engagement og måden hvor på du håndterer opgaven betyder, at Hjemmeværnets image styrkes. Hjemmeværnet får ligeledes hvervet en række tidligere soldater, som kan være til stor gavn for Hjemmeværnet, forsvaret og samfundet. Det er frivillige som dig, der gør en forskel og som gennem deres engagement er med til at sikre, at vi også fremover har et Hjemmeværn.”