Udenrigsminister Martin Lidegaard udtaler:

”Jeg er glad for den brede politiske opbakning til det fortsatte danske engagement i Afghanistan. Med strategien vil Danmark fortsat være en markant bidragyder til at skabe sikkerhed og udvikling i Afghanistan. Det har Afghanistan brug for. Og det er i vores egen interesse. Den nye strategi er et naturligt bidrag i Afghanistans transition. Afghanistan har nu det fulde ansvar for landets sikkerhed og sociale udvikling, men de vil have brug for støtte i de kommende år.”

I samme forbindelse udtaler forsvarsminister Nicolai Wammen:

”Jeg er meget glad for, at vi i forligskredsen bag Afghanistanindsatsen er nået til enighed om en strategi, som vil sikre, at vi som solidarisk medlem af NATO bygger videre på de resultater, som danske og allierede soldater allerede har opnået. Resultatet er blevet et militært bidrag på ca. 160 personer ved indgangen til 2015 – fordelt på rådgivere og øvrige funktioner i Kabul-området samt et transporthelikopterbidrag i det nordlige Afghanistan. Dermed placerer Danmark sig med et solidt bidrag i den fortsatte indsats.”

Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen udtaler:

”Hovedfokus for Danmarks udviklingsindsats vil være at give Afghanistan den fornødne støtte og rådgivning til selv at kunne løfte opgaven med at sikre en fortsat positiv økonomisk, social og politisk udvikling. Vi konsoliderer den eksisterende danske indsats på de centrale indsatsområder, som omfatter uddannelse, god regeringsførelse og vækst og beskæftigelse. Målet er naturligvis på sigt at gøre Afghanistan mindre afhængig af international bistand.”


Baggrund
Strategien markerer en ny fase i forholdet mellem Afghanistan og det internationale samfund. Fra 2015 ligger det fulde ansvar for landets sikkerhed og politiske, økonomiske og sociale udvikling hos afghanerne, selvom det internationale samfund fortsat vil bistå Afghanistan med betydelig støtte. Det indebærer et mere jævnbyrdigt samarbejde mellem det internationale samfund og Afghanistan baseret på gensidige forpligtelser.

Strategien er udarbejdet sammen med kredsen af partier bag Danmarks indsats i Afghanistan og bliver i dag præsenteret for Det Udenrigspolitiske Nævn og efterfølgende på et pressemøde ved udenrigsministeren, forsvarsministeren samt handels- og udviklingsministeren.