”NATO udgør hjørnestenen i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Det har derfor været afgørende at besætte stillingen som forsvarschefens repræsentant i NATO’s hovedkvarter i Bruxelles med en af Forsvarets dygtigste og internationalt mest erfarne officerer ”, udtaler departementschef Lars Findsen.

Generalløjtnant Per Pugholm Olsen har i de forgange knap 4 år været chef for Forsvarets Materieltjeneste, nu Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, og han har i denne periode gennemført en række større forligsbestemte effektiviseringer og reorganiseringer, samtidig med at de to kerneydelser, materieldrift og materielanskaffelse, fortsat er leveret til gavn for det samlede forsvar.

Per Pugholm Olsen har en bred og alsidig militær baggrund, og han har ud over en række operative funktioner i Flyvevåbnet gjort tjeneste ved Flyvertaktisk Kommando og i Forsvarskommandoen, hvor han bl.a. havde ansvar for NATO området og planlægningsområdet. Per Pugholm Olsen har desuden været udsendt til den daværende militære koalitions træningsmission i Irak i 2005/6.