Det blev besluttet i en politisk aftale d. 10. april 2014, at der skulle laves en ny organisering af ledelsen af Forsvarets. Den 1. oktober 2014 etableres den nye organisering med fem nye styrelser under Forsvarsministeriets departement. De nye styrelser er:

  • Værnsfælles Forsvarskommando (VFK)
  • Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
  • Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS)
  • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES)
  • Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (FRS)


De nye styrelseschefer indtræder i Forsvarsministeriets koncernledelse.

Forsvarskommandoen, Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando og Flyvertaktisk Kommando nedlægges fra denne dato. Arktisk Kommando indgår som en del af Værnsfælles Forsvarskommando. Når Specialoperationskommandoen er oprettet, vil den ligeledes indgå som en del af Værnsfælles Forsvarskommando.

Forsvarets Materieltjeneste skifter navn og organisatorisk placering til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste underlægges fra 1. oktober 2014 Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Forsvarets Personeltjeneste skifter navn og organisatorisk placering til Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Veterancentret og Forsvarets Center for Arbejdsmiljø indgår fra 1. oktober 2014 i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste og Forsvarets Regnskabstjeneste skifter navn og organisatorisk placering, som anført ovenfor.

De øvrige styrelser under Forsvarsministeriet fortsætter uændrede.