Forsvarsministeriet nedsatte i efteråret 2013 Redningsberedskabets Strukturudvalg med henblik på at udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab.

Udvalget har nu færdiggjort sit arbejde, og rapporten kan læses her: