Rigsrevisionen har undersøgt, hvordan ministerierne planlægger og koordinerer beredskabet for større ulykker og katastrofer. Der ses også på, hvordan de statslige myndigheder anvender evalueringer af større ulykker og katastrofer samt øvelser til at forbedre beredskabet.
 
Rigsrevisionen peger på, at de centrale ministerier og styrelser i beredskabet, som forudsat i beredskabsloven, har forberedt sig på at håndtere større ulykker og katastrofer, da hovedparten har en beredskabsplan for krisestyring ved større ulykker og katastrofer og har øvet deres beredskab. Rigsrevisionen anfører, at et stærkt og sammenhængende beredskab afhænger af, at alle ministerier er forberedt på at kunne håndtere større ulykker og katastrofer. Rigsrevisionen anfører desuden, at alle myndigheder fremadrettet, som en integreret del af beredskabsplanlægningen, skriftligt bør evaluere deres krisestyring ved større hændelser og øvelser for at sikre, at erfaringerne fastholdes og anvendes til at forbedre beredskabet
 
Forsvarsminister Nicolai Wammen udtaler i forbindelse med offentliggørelse af Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes påtegning:
 
”Vi har i dag i Danmark et velfungerende robust og fleksibelt beredskab, som kan håndtere de udfordringer, som vi bliver stillet overfor. Et sådant beredskab kommer ikke af sig selv, og det er for mig afgørende, at vi alle til stadighed udvikler og forbedrer vores beredskab, så vi også er klar til at møde morgendagens udfordringer.
 
Det er derfor yderst relevant, at Rigsrevisionen med undersøgelsen af statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer har sat fokus på området.
 
Jeg kan konstatere, at Rigsrevisionen finder, at vi gør meget rigtigt godt, men også at der er noget, vi kan og skal gøre bedre.  Jeg hilser Rigsrevisionens bemærkninger velkommen og ser på den baggrund frem til sammen med de øvrige beredskabsaktører at styrke arbejdet med planlægningen og koordineringen af samfundets samlede beredskab.
 
Det er for mig afgørende, at offentlige myndigheder er bedst muligt forberedt, når der sker større ulykker og katastrofer, hvad enten det måtte være cyberangreb, terror eller naturkatastrofer
 
Jeg har for nyligt på vegne af regeringen fremsat forslag til ændring af beredskabsloven, som blandt andet vil indføre en planlægningsforpligtelse for alle statslige myndigheder. Den forpligtelse vil skaffe os et endnu bedre overblik over det samlede beredskab, og vil styrke Beredskabsstyrelsens mulighed for at rådgive og vejlede myndighederne i endnu højere grad. Der har desuden i marts 2014 været gennemført en konference for ministerier og statslige myndigheder med fokus på krisestyring og beredskabsplanlægning.”