Rigsrevisionen vurderer samlet set, at Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets initiativer på området er tilfredsstillende og vurderer, at sagen kan afsluttes.

”Jeg er glad for Rigsrevisionens anerkendelse af Forsvarsministeriets og Forsvarskommandoens bestræbelser på at forbedre økonomistyringen. Jeg er også meget tilfreds med Rigsrevisionens konklusion, som finder Forsvarsministeriets og Forsvarskommandoens initiativer tilfredsstillende, hvilket betyder, at beretningssagen lukkes,” udtaler forsvarsminister Nicolai Wammen.

I notatet konkluderer Rigsrevisionen, at Forsvarsministeriet samtidigt har styrket sit tilsyn og grundlaget for mål og resultatstyringen med Forsvarskommandoen. Dermed har Forsvaret bedre mulighed for at prioritere omfang af opgaver, aktiviteter og ressourcer.

”Jeg noterer mig, at Rigsrevisionen anerkender, at departementet gennem et målrettet arbejde har bidraget til, at Forsvaret har bedre mulighed for at prioritere omfanget af opgaver, aktiviteter og ressourcer.” udtaler forsvarsminister Nicolai Wammen.

FAKTA
Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om Forsvarets økonomistyring, som blev indledt med beretning om forsvarets økonomistyring (8/2010). Beretningen omhandlede forsvarets økonomistyring, herunder anvendelsen af DeMars og departementets tilsyn. Med det fortsatte notat om Forsvarets økonomistyring, vurderer Rigsrevisionen, at beretningssagen kan afsluttes.

Statsrevisorerne offentliggør ligeledes deres eventuelle bemærkninger til notatet.